Kobieta spaceru w dziedzinie

DROGA DO SIEBIE

SZKOŁA DLA KOBIET

AUTORSKI PROGRAM ROZWOJOWY DLA KOBIET

To NOWA JAKOŚĆ PROGRAMU ROZWOJOWEGO DLA KOBIET

będąca syntezą i ewolucją dwóch autorskich rocznych programów rozwojowych, cieszących się dużą popularnością:
„W RYTM SERCA” oraz „ALCHEMIA MIŁOŚCI”.

 

Obserwacja potrzeb klientów oraz procesu ich transformacji, a także mój osobisty rozwój, jako człowieka oraz coacha/terapeutki – spowodowały ewolucję w moim podejściu do klienta i procesu rozwojowego.

Z TEJ EWOLUCJI POWSTAŁA NOWA JAKOŚĆ – NOWY PROGRAM – DROGA DO SIEBIE – DROGA DO SZCZĘŚCIA.

Niebo

DROGA DO SIEBIE to:

PROGRAM ROZWOJOWY DLA KOBIET

praca w stałej grupie

która daje przestrzeń na otwartość

alchemia miłości .jpg

ROCZNY PROCES

czas na realną zmianę

lb warsztatów 14

ButterflyWoman14.jpg

BUDOWANIE, WZMACNIANIE SIEBIE

poczucie własnej wartości
i moc działania

wiedza i praktyka

DROGA DO SIEBIE

Co to?                                     TO SWOISTA SZKOŁA DLA KOBIET


A w niej to, czego nas nie uczą w szkołach, a co jest fundamentem osobistego dobrostanu, szczęścia, poczucia wartości, poczucia mocy i odwagi kreatywnego działania.

 

 • Emocjonalność i zarządzanie nią. W kontekście bieżących emocji oraz tych zablokowanych, a wylewających się przy okazji codziennych drobiazgów.

 • Poczucie własnej wartości. Rozeznanie swoich zasobów i swoich pięt achillesowych. Odwaga stawania we własnej prawdzie,
  która daje moc.

 • Moc odpowiedzialności i odwaga życia po swojemu oraz tworzenia tego, czego pragniesz.

 • Świadomość siebie, swojego losu, swojego wpływu, swoich blokad, ograniczeń i swoich potencjałów i możliwości. 

 • Aktywne tworzenie własnego życia w wybranej jakości.

 

Nie dostaniesz certyfikatu zawodowego. To nie jest szkoła zawodowa. 

To szkoła świadomego życia.

Dostaniesz narzędzia do pracy ze sobą i wiele otwartych drzwi, które umożliwią Ci bardziej świadome życie,
spójne ze sobą samą. Dostaniesz klucz do zmiany jakości.

 

Dostaniesz WIEDZĘ, NARZĘDZIA I WSKAZÓWKI, by samej wspierać swój dobrostan

 • akceptacja siebie, poczucie własnej wartości, pewności siebie
  oraz mocy osobistej

 •  odwaga do działania i proces twórczy

 • przekonania, idee, stan umysłowy

 •  emocje i Twoja emocjonalność

 • relacje rodzinne z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi i wnukami

 • związki intymne, miłosne, partnerstwo, miłość i seksualność

 • zdrowie fizyczne, emocjonalne, wszelkie choroby, zaburzenia i symptomy, a także alergie, i wypadki

 • praca zawodowa, biznes, własna działalność oraz związki w obrębie zawodowym

 • obfitość, przepływ, majątek i pieniądze
   

Dodatkowo:

podczas programu DROGA DO SIEBIE  będziesz pracowała

z problemami/tematami z Twojej przestrzeni życiowej,

jak:

By poprawić jakości w ważnych obszarach swojego życia i by aktywnie kreować siebie

DROGA DO SIEBIE

Po co?                                    

Przez ostatnie kilkanaście lat klienci mówili do mnie: „tego powinni nas uczyć już w podstawówce".

Żyjemy w takich okolicznościach, w jakich żyjemy. Nie uczono nas wielu ważnych kwestii. To jednak nie znaczy, że nie możemy się tego uczyć i doświadczać. Możemy.

Dorosłość to dobry czas, by zacząć od nowa, by posprzątać w sobie, by rozwijać się, kwitnąć i z odwagą wykorzystywać swoje zasoby i potencjały. 

 

autorski program

wynik kilkunastoletniej pracy z ludźmi, obserwacji, praktyki

i osobistego rozwoju

wiedZa
i praktyka

Program ma formę terapeutyczno - coachingowo - mentoringową

 

->nie dostajesz recepty na życie, zamiast tego - odkrywasz swoją prawdę
i adekwatne dla Ciebie rozwiązania

 

-> doświadczasz (praktyka życia) podczas ustawień
i pracy w grupie

-> dostajesz narzędzia i wiedzę, by zaspokoić ciekawość umysłu oraz mieć fundament do praktyki

sposób,
czyli podstawowe narzędzia i metody

Program korzysta z:

 • Coachingu (ko-aktywnego, art-coachingu, ustawień systemowych w coachingu)

W swej najbardziej esencjonalnej formie - coaching wspiera pracę z przeżywaniem niedożytych emocji, rozbrajaniem blokad oraz transformowaniem jakości wyjściowej  (stanu, w jakim jesteś oraz jakości Twojego życia) w upragnioną jakość . 

Atrybuty coachingowe wspierają pracę z przestrzeniami osobistymi.

 

 • Ustawień systemowych

wspierając docieranie do tego, co nieświadome w przestrzeniach osobistych oraz w głębszych przestrzeniach rodowych i reinkarnacyjnych.

Ustawienia systemowe są skutecznym sposobem docierania do prawdy, doświadczania i tym samym uwalniania tego, co zablokowane, przywracając przepływ energii życiowej oraz równowagę. 

Ustawienia systemowe pozwalają pracować na bardzo głębokich poziomach, docierając do przyczyny trudności, a nie tylko do skutku. 

 •  Medytacji (wizualizacje, techniki oddechowe, trening mentalny, praktyka miłości, np. hooponopono)

              Medytacja, jako sztuka bycia - wspiera wyciszanie nadmiernie pobudzonego układu nerwowego, a tym samym schodzenie do głębszych obszarów świadomości i samowiedzy oraz możliwości rozwiązań. To codzienna praktyka miłości. 

Biorąc udział w programie DROGA DO SIEBIE otrzymasz:

WIEDZĘ I NARZĘDZIA, KTÓRE ZOSTANĄ Z TOBĄ NA ZAWSZE

 • UPORZĄDKOWANĄ WIEDZĘ, byś nie traciła energii na dowiadywanie się, szukanie, łączenie kropek. Otrzymasz wiedzę związaną z tematem każdego warsztatu oraz z zasadami dobrostanu i prawami Porządków Miłości. Otrzymasz również wiedzę związaną z technikami oddechowymi i mindfulness – by służyła Ci do wyciszania pobudzonego układu nerwowego i głębokiego kontaktu ze sobą.

 • MĄDRĄ SEKWENCJĘ TEMATÓW WARSZTATÓW WSPIERAJĄCĄ TWÓJ PROCES – zupełnie, jak kolejne klasy szkół – wspierając Twój proces, Twoje otwieranie się, Twoją zdolność i pojemność przyswajania, Twoją zdolność transformacji. Często bowiem jedno poprzedza drugie i tym samym je wspiera. Kolejne warsztaty - będą wspierały Twój proces. 

 • NARZĘDZIA i METODY - czyli sposoby, by sobie pomagać i siebie wspierać w codziennym życiu. 

BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ NA DOŚWIADCZANIE I PRAKTYKĘ

 

 • USTAWIENIA ARCHETYPOWE (związane z tytułem warsztatu, np. kontakt z kobiecością/męskością, macierzyństwem, ojcostwem, tatą/mamą, seksualnością, etc…) I/LUB USTAWIENIE OSOBISTE  (w zakresie tematu warsztatu oraz dodatkowe ustawienie osobiste, jeśli będzie tego wymagał Twój etap procesu) - ustawienia są niezwykłym sposobem głębokiego pojmowania poprzez doświadczenie. Pomagają również uwalniać emocje zablokowane w ciele. 

 • PRZESTRZEŃ, BY OTWIERAĆ SIĘ NA CZUCIE I POMOC W PRZEŻYWANIU EMOCJI ORAZ ZARZĄDZANIU TĄ ENERGIĄ – często mamy mury wokół serc, by je chronić przed zranieniem. Oddzielają nas one od cierpienia, ale i od odczuwania życia. Jeśli dotyczy to Ciebie – ten program da Ci przestrzeń do rozbrajania stworzonego muru i zaprzyjaźniania się z czuciem. Jeśli nie dotyczy Ciebie – poznasz język i naturę emocji oraz sposób ich przeżywania w sposób sprzyjający Tobie i Twojemu procesowi.

 • PRZESTRZEŃ DO DOŻYWANIA EMOCJI, KTÓRE MASZ NIEDOŻYTE – każdy z nas ma zdeponowane w sobie emocje, z którymi nie chciał i/lub nie umiał swego czasu sobie poradzić. Ich utrzymanie w nieświadomości zabiera życiową energie, którą mogłabyś wykorzystać na ruch do przodu, ku życiu. Doświadczenia podczas warsztatów pomogą Ci otwierać się na Twoją emocjonalnośc, uwalniać emocje i mądrze je przeżywać. 

 •  WSKAZÓWKĘ DO PRAKTYCZNEJ PRACY, którą możesz wykonywać po warsztacie dla poprawy jakości bycia, życia i relacji. Zmianę czyni się bowiem w małych, codziennych krokach. 

 

 • WSPARCIE podczas całego Twojego procesu. Moją uwagę, obecność i uważność. Wsparcie wynikające z mojego doświadczenia, jako coacha i terapeuty. Wsparcie grupy. Ogrom INSPIRACJI.

 

 TO, CZEGO POTRZEBUJESZ 

        Czemu? Bo tak :-)

Jeśli zdecydujesz się na program – na pewno coś głębszego w Tobie Cię tu przyprowadzi.

Ta głębsza siła ma w sobie wielką mądrość. Moim zadaniem jest słuchać tej siły i jej mądrości, by pomóc Ci wędrować Cię ku temu,
  co jest dla Ciebie korzystne i potrzebne. 

Wszystko jest właściwe. 

        Każdy przychodzi ze swoich powodów.

        Być może jesteś w „nie wiem” i potrzebujesz się dowiedzieć o sobie, poukładać, przebudować.

        Być może to, jak jesteś i to, kim jesteś – już Ci nie służy.

        Być może chcesz po prostu pełniej, bardziej świadomie, ukierunkowanie, z rozmachem i ten proces to akcelerator zmian.

        Być może jest jeszcze inny powód, czy ruch, który Cię tu prowadzi.

KAŻDA UCZESTNICZKA PRZYCHODZI ZE SWOICH POWODÓW. 

NIE MA LEPSZYCH I GORSZYCH POWODÓW.

SĄ TWOJE POWODY I DLATEGO, ŻE SĄ TWOJE - SĄ WAŻNE. 

I CHOĆ PRACUJEMY W GRUPIE - KAŻDA PRZYCHODZI DLA SIEBIE.

DROGA DO SIEBIE

Dla kogo?                                   

 • Dla Ciebie

 • Dla każdej, która poczuje się gotowa, wewnętrznie do tego programu wzywana

 • Dla tych, które chcą głęboko poznać siebie, spotkać się ze sobą, głębiej rozumieć siebie
  i umieć pomagać sobie w przeżywaniu emocji i uczuć oraz w skutecznym działaniu

 • Dla tych, które chcą się otworzyć na  lekkość życia, przepływ i obfitości życia

 • Dla tych, które nie chcą zastępczych, powierzchownych działań, a które chcą sięgnąć do głębi, by udrożnić własną moc i przepływ miłości

 • dla tych, które chcą zmiany

 • dla wszystkich, które chcą  żyć w świadomości

 

DROGA DO SIEBIE

* konkrety w punktach *

 • to program złożony z 14 warsztatów, proces rozwojowy złożony z 14 stacji.

 • tematyka warsztatów ułożona jest sekwencyjnie (kolejność warsztatów ma znaczenie dla procesu i są one ułożone tak, by wspierać Twój proces;)

 • tematyka warsztatów dotyka najistotniejszych obszarów życia: związków, emocjonalności, początku Twojego życia
  i wynikających z niego programów
  i przekonań;  seksualności, percepcji, zdrowia, choroby, obfitości, pieniędzy, etc… i tym samym
  pozwala Ci zająć się wszystkim, co ważne,
  a co buduje Twoją jakość bycia i życia

 • Każdy warsztat (poza warsztatem 14) odbywa się w godzinach: sobota 10 – 19 ( z 1,5 godzinną przerwą na obiad) i niedziela 10:00 – 19:00

 • Ostatni warsztat trwa ok 6-7 godzin i kończy się uroczystą kolacją – godziny trwania warsztatu i miejsce gali - ustalają uczestnicy programu

 • Prowadzącą warsztatu jest jego autorka: Dominika Świątecka-Majewska

 • Miejsce spotkań: ALCHEMIA, Twórcze Centrum Rozwoju Osobistego,
  Ul. Staromiejska 13/4 w Olsztynie

 • Praca przebiega w stałej, zamkniętej grupie

 • każdy warsztat odbywa się w interwałach czasowych pozwalającym na integrację wiedzy i doświadczeń oraz praktykę w życiu codziennym. Potrzebujesz czasu, głęboka zmiana jakości potrzebuje czasu – więc program stwarza Ci tę przestrzeń.

Alchemia0179_edited.jpg
białe tło

DROGA DO SIEBIE 

harmonogram spotkań
Projekt bez tytułu (6).png

MOJA BAJKA

Warsztat 1

Precepcja. Wpływ. Odpowiedzialność.

Woman-Spread1.jpg

ZASOBNOŚĆ

Warsztat 2

Twoje zasoby osobiste i rodowe.

Warsztat 1 – MOJA BAJKA

To, jak postrzegasz świat, świat – czyli siebie, innych, zdarzenia – wpływa na Twoje poczucie szczęścia/dobrostanu. Ten sam świat widziany inaczej – staje się innym światem. Percepcja zaś jest tym, co należy do Ciebie i od Ciebie zależy. Możesz zatem ją zmieniać tak, by czuć się dobrze. Oczywiście – na poziomie świadomym to „może wydawać się proste”, postanawiasz coś i już, jednak na pewno wiesz, że od myśli do realizacji z reguły jest wyboista droga. Poza tym – to co kluczowe – znajduje się w tym, co ukryte – w nieświadomości. Dlatego dotarcie do postaw, których nie widzisz – jest kluczem do zmiany. Najpierw trzeba staną w swojej prawdzie. To otwiera drzwi do odpowiedzialności, Twojej mocy sprawczej. Niezależnie od stanu, w jakim się znajdujesz, od okoliczności, od postaw innych ludzi – zawsze masz dostęp do swojej woli i wynikających z niej atutów. Wielu z nas od niej ucieka. Ci, którzy z niej korzystają – stają w swojej mocy.

Warsztat 2 – ZASOBNOŚĆ

Każdy rodzi się inny. Zupełnie, jak nasiona drzewa – mają już w swoim zalążku zasobność drzewa – tak i Ty rodzisz się pełna cech, które czynią Ciebie Tobą, naturalnych dla siebie skłonności i właściwości, darów od przodków, zasobów wrodzonych. Inne – nabywasz w trakcie życia. Być może ich i – co za tym idzie – siebie nie doceniasz. Być może i je i siebie przeceniasz. Kluczem do szczęścia/dobrostanu jest znalezienie swojego miejsca w równowadze, w prawdzie, w osadzeniu w tym, co jest, w świadomości. To droga uświadamiania sobie i wzmacniania poczucia własnej wartości. Osadzona w świadomości tego, kim jestem – masz dostęp do swojej zasobności i – jeśli zechcesz – możesz z nich tworzyć cuda na poczet pięknego życia.

Projekt bez tytułu (7).jpg

TO, CO NIECHCIANE

Warsztat 3

To, co ukrywasz i wypierasz.

Warsztat 3 – TO, CO NIECHCIANE

Mało kto z nas dobrze znosi krytykę. Mało kto z nas lubi w sobie wszystko i na wszystko w sobie się zgadza. Mało kto z nas jest na tyle osadzony w sobie, że nie ukrywa przed sobą i przed światem niechcianych aspektów siebie. Zachowań, cech, doświadczeń, etc. Trwonimy energię na utrzymywanie tego z daleka od siebie samych, by nie musieć się z tym spotkać i tego przeżyć. Trwonimy życiową energię na udawanie przed innymi, że jestem „fajna”, fajniejsza, niż sama siebie postrzegam. Tymczasem – w tym, co odrzucamy – jest nie tylko energia, którą wydatkujemy na ukrywanie się, ale i jest mnóstwo zasobów, do których nie mamy dostępu. Stając w prawdzie z tym, co niechciane o sobie – uwalniamy ową energię i przestajemy się bać, chować, uciekać. Skoro sami potrafimy spojrzeć na to, co niechciane – co nam zaszkodzić by mogli inni? Uwalnia się moc, zasoby, potencjały oraz wzmacnia poczucie pewności siebie.

Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości

2.jpg

EMOCJONALNOŚĆ

Warsztat 4

Emocje, ich sens i przeżywanie.

CIAŁO.jpg

CIAŁO

Warsztat 5

Ciało, jako komunikator duszy

Warsztat 4 –  EMOCJONALNOŚĆ

Mało kto pochodzi z rodzin tworzonych z wysoce świadomych, osadzonych w sobie ludzi. Każdy człowiek niesie swoje rany i radzi sobie tak, jak umie najlepiej z tym, czego doświadcza. Z reguły – mało w tym świadomości na temat istoty emocji, ich głębokiego sensu i użyteczności. Z reguły też nie uczono nas, jak dbać o swoje emocje i o siebie w przeżywaniu ich. Jak je przeżywać, by przynosiły wewnętrzny spokój, bogactwo i mądrość. Z niektórymi emocjami nam łatwiej, innych unikamy, jak ognia i magazynujemy je w sobie do czasu swoistego wybuchu. A jeszcze mniej wiemy, co zrobić z tymi emocjami, które zmagazynowaliśmy w sobie w dzieciństwie i w przeszłości. Zdrowa emocjonalność – jak korzystać z mądrości emocji dla własnego szczęścia i dobrostanu. Emocje jako smaki życia, wskazówki i podpowiedzi z duszy.

Warsztat 5 – CIAŁO, JAKO KOMUNIKATOR DUSZY

Mamy słowa, mamy dotyk, mamy ruch i wiele innych sposobności na komunikowanie tego, co chcemy wyrazić. Dusza, nasza Istota robi to przez emocje oraz ciało. Wszelkie symptomy objawiane przez ciało, a nawet choroby – nie tylko nie są nam na złość, ale są dla nas. To właśnie komunikaty od duszy. W ten sposób mówi o tym, co bieżące, jak i o tym, co dawne – tematy z przeszłości, z dzieciństwa, z okresu prenatalnego, z wcześniejszych pokoleń, a nawet wcieleń. Mówi o wszelkich zaplotach energetycznych nie po to by nas udręczyć, ale, byś mogła się do tego stawić i to uzdrowić, tak, by Twoja życiowa energia pełna zasobności i wigoru mogła swobodnie płynąć. Świadomość uzdrawia. Zapraszam Cię do świata rozumienia języka ciała, którym mówi dusza.

Nauka komunikacji ze sobą samą

4.jpg

POCZĄTEK

Warsztat 6

Początek Twojego życia i jego wpływ

Warsztat 6 – POCZĄTEK

Wszystko jest na początku. Tematy, które przychodzimy zgłębiać w tym życiu, wraz z ograniczeniami, które możemy przekraczać dla wewnętrznej harmonii i szczęścia – są na początku. Programy, które nami będą zawiadować, fundamentalne przekonania – są na początku. A początek zaczyna się wcześniej, niż myślisz. Jeszcze przed Twoimi narodzinami. W Twoim początku zbiegają się wybrane, nierozwiązane tematy rodowe i tematy karmiczne. Dodatkowo wpływają na Ciebie doświadczenia Twoich rodziców z czasu, gdy byłaś w brzuchu mamy i wszelkie doświadczenia, jakich doświadczyłaś w życiu prenatalnym. Niektórzy z nas doświadczają obecności bliźniaków, które obumierają na wczesnym etapie, prób abortowania, silnych traum, etc. A potem doświadczenie porodu i pierwszych chwil w świecie. To wszystko wpływa na Twój ruch do życia i w życiu. Te niewidoczne dla nas zaploty – można rozwikłać poprzez ujawnienie i wniesienie do świadomości, by wspierać siebie w swobodzie bycia, życia i działania.

5.jpg

MAMA

Warsztat 7

Matka i jej wpływ na Ciebie

Warsztat 7 – MAMA

Mama, wraz tatą to brama do Twojego życia. Niezależnie od tego, jakie są Twoje relacje z mamą w codziennym życiu, niezależnie od tego, czy ją lubisz, kochasz, czy nie – ti najważniejsza kobieta w Twoim życiu. Układanie wewnętrznych relacji z mamą to klucz do szczęścia i wewnętrznego spokoju. Na najgłębszym poziomie energetycznym – mama to nośnik miłości, poczucia bezpieczeństwa, zdolność do swobodnego, przyjemnego bycia oraz wrota kobiecości. To przy mamie, poprzez mamę stajesz się kobietą. Odcinając się od niej – odcinasz się od siebie. Zamrażasz zdolność czucia i swobodny przepływ energii życia. I utrudniasz sobie dostęp do zasobów, które płyną z systemu rodowego poprzez Twoją mamę. Praca z tym, co niedożyte nie jest potrzebna Twojej mamie choć ona może na tym skorzystać), ale Tobie. Otwiera to, co zblokowane umożliwiając Ci dostęp do pełni emocjonalności, bezpieczeństwa, miłości i zasobów.

6.jpg

TATA

Warsztat 8

Tata i jego wpływ na Ciebie

Warsztat 8 – TATA

Tata, podobnie, jak mama to Twoja brama do życia. I podobnie, jak w przypadku mamy, niezależnie od realnych stosunków z tatą, od Twojej postawy wobec niego i postrzegania jego osoby – układanie wewnętrznych relacji z ojcem to klucz do Twojego szczęścia i wewnętrznej harmonii. Tata to najważniejszy mężczyzna w Twoim życiu, niezależnie, czy jest w Twoim życiu obecny, czy nie, czy go lubisz, kochasz, szanujesz, czy nie. To on otwiera drogę do ruchu w życiu, do Twojej odwagi bycia, działania, próbowania, wdrażania, inicjatywności. To on, męska energia, która poprzez niego płynie - uczy zdrowego stawiania granic w imię szacunku do siebie. To on łączy Cię z męską linią przodków i wszelkimi zasobami, jakie od nich płyną. I to od niego płynie ochrona Twojego życia.  Droga do taty – to droga do tych jakości. Jako dorosła – to Ty odpowiadasz za swój dobrostan. Dożycie niedożytych emocji  z dzieciństwa, jakie są związane z tatą – zależy od Ciebie. To opłacalny i mądry ruch – bo otwiera Cię na bogactwo, które płynie z męskiego i poprzez męskie oraz udrażnia zablokowaną energię, którą możesz wykorzystać na cudowne życie.

Pierwotne uwikłania, blokady i źródła programów i przekonań

KOBIECOŚĆ.jpg

KOBIECOŚĆ

Warsztat 9

Kobiecość na wielu poziomach

8.jpg

ZWIĄZKI PAR

Warsztat 10

Taniec dwojga

7.jpg

SEKSUALNOŚĆ

Warsztat 11

Seksualność na wielu poziomach

Warsztat 9 – KOBIECOŚĆ

Czym w ogóle jest? Dla Ciebie? Czy jest jakaś definicja? Jak się w niej zmieścić i czuć się dobrze w sobie i ze sobą oraz z innymi kobietami? Macierzyństwo, osobista wolność i wyrażanie siebie, seksualność, cielesność, bycie w związku i zdolność kochania, wyrażanie siebie przez pracę, percepcja, budowa ciała, etc… Co możesz zrobić na poziomie świadomego wpływu? I co wpływa na Twoją kobiecość na głębszych, rodowych i karmicznych poziomach? Kiedy stajesz do doświadczeń, jako dorosła kobieta, a kiedy ujawnia się potrzebująca dziewczynka? Świadomość uzdrawia, rozjaśnia, umożliwia ruch ku zmianie. Zapraszam Cię w tę podróż.

Warsztat 10 – ZWIĄZKI PAR

Któż nie chce być w szczęśliwym związku, kochaną i kochającą? Tylko co to znaczy szczęśliwy związek? Czym jest dla Ciebie kochanie i co znaczy dać się kochać? O czym marzysz, czego/kogo potrzebujesz, za kim tęsknisz, a kogo masz lub nie masz? Jak wyobrażenia i świadome wybory mają się do nieświadomych ruchów przyciągających partnerów? Zrozumienie tego niezwykłego tańca par, tego, że wszystko jest właściwe. Tego, jak wszystko składa się w głęboki sens od poziomu duszy, poprzez rodowe uwikłania i osobiste doświadczenia. By przenieść uwagę z partnera/partnerki na siebie. Bo partner wynika z naszych jakości.

Warsztat 11 – SEKSUALNOŚĆ

Najpotężniejsza siła, jaka nami rządzi. Siła twórcza, siła zrodzenia. To nie tylko zmysłowość, ale i swoboda, naturalność, przepływ, apetyt na życie i źródło kreacji. Jaka jest Twoja seksualność? I jak Ty się z nią masz? Co w niej jest z Twojej świadomej kreacji, a co z głębszych uwikłań (rodowych, karmicznych)? Na ile jesteś w tym wolna, a na ile zniewolona? Przyjemność, orgazm, sensualność, bliskość. Ogrom możliwości. Zapraszam Cię w podróż do wolnej, swobodnej, kreatywnej siebie.

Poprawa jakości w obszarach osobistych

11.jpg

ZŁOTA RZEKA

Warsztat 12

Bogactwo, obfitość, pieniądze

17.jpg

SPOTKANIE Z MISTRZEM 

Warsztat 13

Wizja i wdrażanie

12.jpg

KONIEC, KTÓRY JEST

POCZĄTKIEM

Warsztat 14

Domykanie procesu 

Warsztat 12 – ZŁOTA RZEKA

Bogactwo, obfitość. Wszystko zaczyna się od zdolności pryzmowania i dawania oraz równowagi między nimi. Bogactwo to stan ducha. Jak percepujesz je w sobie? Poczucie zasobności, poczucie braku – wewnętrzne stany tworzą zewnętrzne odbicia. Czy coś Cię blokuje? A może robisz to sama w nieświadomej lojalności wobec kogoś, kogo kochasz, albo niesiona emocjami? Pieniądze i majętność to tylko skutek tych procesów. Spotkajmy się z tym, by udrożnić przepływ w Tobie.

Warsztat 13 – SPOTKANIE Z MISTRZEM

Mistrz jest w Tobie. Ty jesteś Mistrzem. Każdy ma mnóstwo talentów i osobistych cudowności. Każdy ma wolną wolę, by być kim chce być. Każdy może chcieć i każdy może działać, stwarzać. Każdy ma też ogrom możliwości – różne dostępne scenariusze życia. Możesz zadowalać się czymkolwiek i możesz kreować. Siebie i swoje życie w wybranej jakości. Masz wszystko, co potrzeba i więcej – ród i cały Wszechświat Cię wspierają. Zaczniemy od marzenia… i od pytania, co różni zwyczajnego człowieka od mistrza. Po co? Byś skończyła ten program z zalążkiem wizji na nową, dalszą drogę.

Warsztat 14 – KONIEC, KTÓRY JEST POCZĄTKIEM

Nauka kończenia, domykania. Zgoda na to, co jest, co było i co przed nami. Pożegnania w szacunku i klarowności. Tak naprawdę ten proces zadziewa się w Tobie. Zgoda na odpuszczanie, zostawianie za sobą. Nauka uznawania i wdzięczności, by uświadamiać sobie swoją zasobność, swój wkład, wysiłek, dokonania i swoją moc. By doceniać koleje zdarzeń i obecność innych. By nie trzymać się kurczowo, ale iść z ruchem życia. Domykanie procesu w Tobie i naszej wspólnej drogi.

Poprawa jakości w obszarach osobistych

Domykanie procesu

TERMINY SPOTKAŃ

WARSZTAT 1 - Moja bajka                                        15 - 16 października 2022
WARSZTAT 2 - Zasobność                                         5 -  6  listopada 2022
WARSZTAT 3 - To, co niechciane                             10 - 11 grudnia 2022
WARSZTAT 4 - Emocjonalność                                14 - 15 stycznia 2023
WARSZTAT 5 - Ciało                                                  11 - 12 lutego 2023
WARSZTAT 6 - Początek                                            11 - 12 marca 2023
WARSZTAT 7 - Mama                                                 15 - 16 kwietnia 2023
WARSZTAT 8 - Tata                                                    13 - 14 maja 2023
WARSZTAT 9 - Kobiecość                                         10 - 11 czerwca 2023
WARSZTAT 10 - Związki par                                        8 - 9 lipca 2023
WARSZTAT 11 - Seksualność                                      5 - 6 sierpnia 2023
WARSZTAT 12 - Złota Rzeka                                        2 - 3 września 2023
WARSZTAT 13 - Spotkanie z Mistrzem                        7 - 8 października 2023
WARSZTAT 14 - Koniec, który jest początkiem           21 października 2023


 

Jeśli się zdarzy, że nie będziesz mogła być na którymś spotkaniu - umówimy się na indywidualne spotkanie i/lub odrobimy niektóre elementy warsztatu na kolejnym spotkaniu grupy. 
Dotyczy maksymalnie 1-2 spotkań. 

Jest możliwe, że po zebraniu się grupy - będzie można zmienić terminy niektórych warsztatów za zgodą wszystkich uczestniczek. 

WSPÓLNY WYJAZD WARSZTATOWY

Istnieje opcja wyjazdu na wspólny kilkudniowy warsztat. 
(opcja jest zależna od decyzji grupy i nie musi dotyczyć wszystkich jej członków)

Warsztat ten pozwoliłby na pracę z tematami, które czujecie, że domagają się Waszej uwagi. 
Mieszkałybyśmy wspólnie, wspólnie byśmy jadły, śmiały się, doświadczały i pracowały rozwojowo przez kilka dni.

Termin, miejsce oraz warunki warsztatu są do ustalenia z grupą w trakcie procesu. 
Warsztat były dodatkowo płatny. 

 

Prowadząca program i jego autorka:

Dominika Majewska

106924975_1092928207767550_6058932236505427169_n.jpg

COACH KO-AKTYWNY

Czyli taki ktoś, kto korzysta ze swoich zasobów (wiedzy, doświadczenia, kompetencji, intuicji, etc), by wspierać Twoje jakości (ich rozwój i ukierunkowaną poprawę). Nie jest lepszy, ani mądrzejszy od Ciebie, jest na równi z Tobą, jednak pełni specyficzną rolę: jest dla Ciebie, w służbie. 

Coachingu uczyłam się w Londynie, w CTI (The Coaches Training Institute), a potem przez lata poszerzałam wiedzę, umiejętności i kompetencje, ucząc się art coachingu, konstelacji systemowych w coachingu, wykorzystania ciała i tańca w pracy rozwojowej, analizy transakcyjnej, racjonalnej terapii zachowań, etc. 

Pracując, jako coach stworzyłam program rozwojowy W RYTM SERCA, który cieszył się wielkim powodzeniem przez wiele edycji i pomagał ludziom wzmacniać się i rozkwitać, by żyć pełną piersią. 

 

KONSULTANTKA PSYCHOBIOLOGII

(zbiór wiedzy i praktyki z TOTALNEJ BIOLOGII, BIOLOGIKI I MEDYCYNY GERMAŃSKIEJ)

Zawsze wierzyłam, że wszystko ma głęboki sens i jest dla nas, a nie przeciwko nam. Również choroby i symptomy z ciała. Zawsze obserwowałam siebie, w tym swoje ciało, słuchałam go. Chciałam się nauczyć je rozumieć, a potem również umieć się z nim komunikować. Dlatego  zawędrowałam na studia Psychobiologii, które wyposażyły mnie w obszerną wiedzę na temat języka ciała, którym mówi do nas Istota naszego Ja, nasza Dusza. Psychobiologii uczyłam się u dr Marzanny Radziszewskiej. Natomiast komunikacji z nieświadomością, którą wykorzystuję w rozmowie z ciałem, uczyłam się i wciąż uczę się u różnych mistrzów - jak np. Gabrielle Orr (kroniki Akaszy), czytanie aury, etc.

TERAPEUTA USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

Od „zawsze” intuicyjnie czułam pole i pracowałam za pomocą wglądów. Natomiast ustawienia systemowe od pierwszego razu „poczułam”. Moim pierwszym nauczycielem był Damian Janus, u którego kończyłam szkołę. Zdobytą wiedzę i doświadczenie integrowałam we własnym życiu. Wtedy jeszcze sama nie prowadziłam ustawień, choć pracowałam rozwojowo z ludźmi i korzystałam z wglądów, ruchów kierowanych intuicją oraz z konstelacji systemowych w coachingu. Kolejną nauczycielką ustawień systemowych była kobieta – Apolonia Rdzanek. Ustawiaczka, a także terapeuta ajurwedyjski i nauczycielka jogi. Szkoła, którą skończyłam pod jej prowadzeniem i moja ówczesna dojrzałość była na tyle pojemna, by czerpać z jej mądrości i odważać się przekazywać ludziom to, co we mnie zintegrowane. Stworzyłam wówczas głębszy program samopoznania "Alchemia Miłości", który również cieszył się dużym powodzeniem. Ustawienia systemowe prowadziłam podczas tych rocznych programów rozwojowych, które sama stworzyłam oraz warsztatów, które robiłam dla ludzi. Ponad to – od lat prowadzę ustawienia systemowe podczas sesji indywidualnych. Adam Muzyka – to kolejny, niezwykły nauczyciel. Ustawiacz i bioenergoterapeuta. Kopalnia mądrości. On i szkoła terapeutów systemowych otworzyli we mnie przestrzeń na kolejny ruch. Przeszłam kolejną głęboką transformację osobistą oraz jako terapeuta, a w jej efekcie dojrzałam do szkoły łączącej moje dotychczasowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę w prostocie i jednocześnie głębi. Tak powstała DROGA DO SIEBIE. 

Podczas pracy metodą ustawień rozwojowych korzystam z wglądów, czyli jasnowidzenia, jasnoczucia i jasnowiedzenia, co wspomaga panowanie nad przestrzeniami Pola oraz pogłębia percepcję.
 

 

Jestem również właścicielką własnej firmy i miejsca stworzonego dla wielopoziomowego rozwoju: ALCHEMII, Twórczego Centrum Rozwoju Osobistego – mojego marzenia, które kiedyś wyśniłam, a potem dojrzałam do tej siebie, która miała jakości, by je stworzyć i prowadzić. 

INWESTYCJA I ZAPISY

Inwestycja, formy płatności i zgłoszenie uczestnictwa:

 • 600 zł za 2 dni weekendu, płatne na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć

300 zł za ostatni, 14 warsztat

 • Nieobecność uczestnika na którymś ze spotkań czy przerwanie nauki nie zwalnia go z pokrycia kosztów całego kursu.

OPCJE WPŁAT:

 

 1. Opłaty za kurs można dokonać w formie jednorazowej wpłaty odgórnej,

 2. Opłaty za kurs można dokonać w COMIESIĘCZNEJ formie ratalnej – wpłata z dany moduł do dwóch tygodni przed warsztatem

 3. Opłaty za kurs można dokonać  w dwóch lub trzech ratach – termin wpłat ustalany z prowadzącą

 

!!! O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat zaliczki !!!

TAK. To są konkretne pieniądze, gdy masz je wydać z portfela.

I jednocześnie - jak powtarzają uczestniczki programów przez ostatnie kilkanaście lat  ich prowadzenia -
"TO SĄ NAJLEPIEJ WYDANE PIENIĄDZE W ŻCYCIU".

I jednocześnie jest to bardzo atrakcyjna kwota za to, co zawiera kurs. 

Oczywiście - być może będziesz się sabotowała, odmawiając sobie prawa do zainwestowania w siebie, negując potrzebę udziału w kursie, którą poczujesz, albo znajdziesz inne haczyki na siebie.
TO WSZYSTKO JEST JUŻ POCZĄTKIEM PROCESU - DROGI DO SIEBIE. 

 

Pytanie zawsze pozostaje to samo:

CZY JESTEM NA TYLE WAŻNA DLA SIEBIE,
BY USZANOWAĆ SWOJE POTRZEBY I DAĆ SOBIE TO, CO CZUJĘ, ŻE MNIE WZYWA?

 

Jeśli Cię wzywa oczywiście :-)

Reszta to już kwestia organizacji. 

Pamiętaj - Wszechświat zawsze sprzyja w realizacji tego, co Ci służy. 

 

 

Zgłoś się do mnie:

 

Dominika Majewska: dominikama.123@gmail.com lub 603 088 679 i zapisz się na program Droga do Siebie

 

Samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca w programie. Potrzebna jest wpłata zaliczki w wysokości: 300 zł na konto:

ROZMACH Dominika Świątecka-Majewska

mBank 71 1140 2004 0000 3002 7635 5189

 

Zaliczkę  należy wpłacić w przeciągu 2 tygodni od zgłoszenia swojego udziału w programie. Osoby zgłaszające się 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu i później - wpłacają już całość należności za pierwszy moduł.

kursu.

 

Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku zrezygnowania z kursu po terminie 2 tygodnie do rozpoczęcia kursu.

 

 

Razem możemy więcej

NIE MUSISZ WYWAŻAĆ JUŻ OTWARTYCH DRZWI.

Podzielę się z Tobą tym, co sama zdobyłam. 

Projekt bez tytułu (7).png

Po pierwsze uporządkowana wiedza.

Spędziłam lata składając prawdy „Mistrzów” w całość, którą  byłabym w stanie pojąć w prostocie.
Prostocie, która mogłaby być praktyką codzienności, a nie skomplikowanymi zdaniami wiedzy, które nie mają praktycznego przełożenia.

Będę zapraszała Cię do tej PROSTOTY, która czyni wielką zmianę. Zmianę jakości życia.

Najcudowniejsze jest też to, że ta wielka jakościowa zmiana dzieje się w małych, prostych krokach.

DROGA DO SIEBIE – to proces stawania w swojej świadomości i dzięki temu świadomego zarządzania sobą.

*** Różne narzędzia i techniki rozwojowe, które poznasz - będą wspierały tę prostotę Twoich codziennych działań. 

Po drugie – poziom osobisty i poziomy głębi.

BĘDZIEMY DOCIERAŁY GŁĘBIEJ - DO PRZYCZYN, A NIE TYLKO DO SKUTKÓW. 

A TO WSZYSTKO "LEKKO" I W "PROSTOCIE". 

Masz, podobnie jak każdy z nas, w sobie nieświadome części, które mimo że dla Ciebie niedostrzegalne – w znaczący sposób wpływają na Ciebie, Twój dobrostan i jakość Twojego życia. 95% lub więcej to tryb nieświadomy w nas!

Ten nieświadomy poziom, który na nas wpływa jest bardzo złożony. Tam jest wszystko to z Twoich przestrzeni osobistych, co wyparte (traumy, trudne doświadczenia, emocje, etc); to, co odległe, jak czas przed ciążą, zapłodnienie, ciąża, poród i czas po porodzie – kiedy powstają kluczowe programy na życie.

Tam jest również to, co nie pochodzi z Twoich osobistych przestrzeni życia, a mimo to jest w Twojej przestrzeni – to, co rodowe i to, co karmiczne.